ชามลายดอกยิ้ม : KCM-BW06 Series

     
Back to ชาม
code Top Ø (cm) Bottom Ø (cm) High (cm) BG color tone color weight/pc (kg)  
KCM-BW06-A1 16 (6") 8 7 white cream Red 0.45  
KCM-BW06-A2 16 (6") 8 7 white cream Orange 0.45  
KCM-BW06-A3 16 (6") 8 7 white cream Blue 0.45  
KCM-BW06-A4 16 (6") 8 7 white cream light green 0.45  
KCM-BW06-B1 13.5 (5") 6 7.5 white cream Red 0.38  
KCM-BW06-B2 13.5 (5") 6 7.5 white cream Orange 0.38  
KCM-BW06-B3 13.5 (5") 6 7.5 white cream Blue 0.38  
KCM-BW06-B4 13.5 (5") 6 7.5 white cream light green 0.38  
KCM-BW06-C1 11.5 (4.5") 5.5 5.8 white cream Red 0.27  
KCM-BW06-C2 11.5 (4.5") 5.5 5.8 white cream Orange 0.27  
KCM-BW06-C3 11.5 (4.5") 5.5 5.8 white cream Blue 0.27  
KCM-BW06-C4 11.5 (4.5") 5.5 5.8 white cream light green 0.27  
KCM-BW06-D1 10.5 (4") 4.5 4.5 white cream Red 0.20  
KCM-BW06-D2 10.5 (4") 4.5 4.5 white cream Orange 0.20  
KCM-BW06-D3 10.5 (4") 4.5 4.5 white cream Blue 0.20  
KCM-BW06-D4 10.5 (4") 4.5 4.5 white cream light green 0.20  
               
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357