ถ้วย ชาม : KCM-Bowl

ถ้วยซุป 4"        
code: KCM-Bowl01        
ถ้วย 4.5"        
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357